Maharashtra State Board Announces Class 12th Timetable 2024 

Maharashtra State Board Announces Class 12th Timetable 2024  खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज इ.१२ वी दिनांक १०/०८/२०२३ ते ११/०९/२०२३ या तारखेपर्यंत सुरू करण्यात येत आहे.याची सर्व विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी. Maharashtra Board … Read More

Maharashtra State Board Class 10th and 12th Timetable 2024 Announces

Maharashtra State Board Announces Class 10th and 12th Timetable 2024 खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज इ.१२ वी दिनांक १०/०८/२०२३ ते ११/०९/२०२३ या तारखेपर्यंत सुरू करण्यात येत आहे.याची सर्व विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी. … Read More

Maharashtra State Board Announces Class 10th and 12th Timetable 2024

Maharashtra State Board Announces Class 10th and 12th Timetable 2024 खाजगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज इ.१२ वी दिनांक १०/०८/२०२३ ते ११/०९/२०२३ या तारखेपर्यंत सुरू करण्यात येत आहे.याची सर्व विद्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी. … Read More