Form No 17  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १० वी  व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी  परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्याथ्यच्या  नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत व विद्यांथ्याची परीक्षेची  आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत 

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004

HSSC

सन  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १० वी  व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी  परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्याथ्यच्या  नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत व विद्यांथ्याची परीक्षेची  आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *