Pavitra Portal Merit List 2021 Out check here

School Education and Sports Department Government of Maharashtra Check here Merid List @edustaff.maharashtra.gov.in

गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्या रिक्त जागेवर शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

Pavitra Portal Merit List 2021 Out  Maharashtra Government has been released the latest notification on the Private Management – Recommended Candidate List in Pavitra Portal. So all Candidate who are waiting for Pavitra Portal Merit List PDF  candidates know to visit the Official Website @edustaff.maharashtra.gov.in and download Pavitra Portal Interview List 2021 which given in this article. So all Applicant keep read this article and know all the details about the Shikshak Bharti Pavitra Portal.

Latest Update News Pavitra Portal 2021: Maharashtra Goverment has official released Pavitra Portal 2021 Merit List PDF will be released at edustaff.maharashtra.gov.in login. So all Candidates Keep reading this article and Download Final Pavitra Portal Interview List PDF.

Pavitra Portal Merit List 2021 Released 

शिक्षकपदाच्या 2062 जागांच्या मुलाखतीसाठी 3902 उमेदवारांची शिफारस

Pavitra Portal Merit List 2021 Released : राज्यातील शिक्षकपद भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु झाली असून पहिल्या टप्प्यात 2062 रिक्त पदं भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी एकूण 3902 उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात आल्याची घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. ही शिक्षकपद भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.  

राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या संबंधी एक ट्वीट केलं आहे. त्यामध्ये त्या म्हणतात की, “पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 561 खाजगी व्यवस्थापनाच्या 2062 रिक्त पदांसाठी 15123 पसंतीक्रमावर 3902 उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!”

Shikshak Bharti Update2021

सुमारे सहा हजार शिक्षकपदं भरण्यात येणार
राज्यातील सुमारे सहा हजार 100 शिक्षण सेवकांची पदं भरली जाणार आहेत. गुणवत्ताधारक उमेदवारांसाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डीएलएड कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करण्यात येणार आहे. सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकांची भरती ‘अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी’ (TAIT) परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवारांची मुलाखत घेऊन त्या आधारे अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

डिसेंबर, 2017 मध्ये आयोजित केलेल्या ‘अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी’ (TAIT) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून सुमारे 12 हजार 70 शिक्षक सेवक पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत 5 हजार 970 शिक्षण सेवक पदांवर नियुक्त्या देण्याबाबतची प्रक्रिया यापूर्वीच फेब्रुवारी, 2020 मध्ये पूर्ण झाली आहे.

उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना

दिनांक २४/०९/२०२१

१. पवित्र पोर्टल वर दि २/९/२०२१ रोजी दिलेल्या सूचना क्र १६ मध्ये नमूद केल्यानुसार काही उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्व प्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे या माहितीमध्ये बदल करण्याची उमेदवारांकडून मागील २ वर्षापासून सातत्याने होत असलेली विनंती लक्षात घेता अशा उमेदवारांना तसा योग्य तो बदल करण्याची सुविधा दि २४/०९/२०२१ ते ०३/१०/२०२१ या कालावधीसाठी देण्यात येत आहे.

२. स्व प्रमाणपत्रामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे काय, याबाबत उमेदवारांनी प्रथम स्वतःची खात्री करावी. बदल करणे आवश्यक असल्यासच स्व प्रमाणपत्र uncertify करावे. स्व प्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल केल्यानंतर स्व प्रमाणपत्र certify करण्याची दक्षता घ्यावी.

३. स्व प्रमाणपत्रामध्ये बदल करावयाचा नसल्यास स्व प्रमाणपत्र uncertify करू नये.

४. उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र uncertify करण्यासाठी पोर्टल वर नोंद केले mobile number वर otp येईल. otp नोंद केल्यानंतरच स्व प्रमाणपत्र uncertify होईल.

५. स्व प्रमाणपत्र मध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सूचनाचे (User Manual for changes in self certification) पहावे.

६. ज्या उमेदवारांनी स्व प्रमाणपत्र मध्ये बदल करण्यासाठी स्व प्रमाणपत्र uncertied केले असतील त्यांच्या पूर्वीच्या माहिती मध्ये बदल असो अथवा नसो प्रत्येक मेनू मध्ये update वर क्लीक करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय स्व प्रमाणपत्र पूर्ण होणार नाही, update वर क्लीक करण्यापूर्वी नोंद असलेली/बदल केलेली माहिती योग्य असल्याची खात्री करावी.

७. जे उमेदवार स्व प्रमाणपत्र uncertify केल्यानंतर पुन्हा certify करणार नाहीत, त्यांचे स्व प्रमाणपत्रातील केलेले कोणतेही बदल पुढील निवडप्रक्रियेसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. अशा उमेदवारांचे पूर्वीचेच certified स्व प्रमाणपत्र विचारात घेतले जाईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

८. स्व प्रमाणपत्रामध्ये योग्य ते बदल करण्याची संधी/सुविधा उमेदवारांना देण्यात येत असली तरी स्व प्रमाणपत्रात केलेला असा बदल यापुढील निवडप्रक्रियेसाठी लागू राहील. यापूर्वी झालेल्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात उमेदवारांना तसा हक्क सांगता येणार नाही, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

९. मुलाखतीसह निवडप्रक्रियेसाठी दि २/९/२०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शिफारस यादीतील उमेदवारांची शिफारस ही पूर्वीच्या certified स्व प्रमाणपत्राच्या आधारे केलेली असल्याने दि २/९/२०२१ च्या निवडप्रक्रियेसाठी सुधारीत (Updated) स्व प्रमाणपत्र विचारात घेतले जाणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

१०. उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्व प्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे योग्य बदल करण्याची सुविधा देण्यात येत असली तरी पदभरती ही सन २०१७ मधील TAIT (शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी) साठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दि. २२/११/२०१७ अखेरचीच किमान पात्रता पदभरती साठी विचारात घेतली जाणार आहे, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

११. पोर्टल वर सध्या नोंद असलेला mobile number बदल करावयाचा असल्यास शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/(माध्यमिक) जिल्हा परिषद यांना ओळखीचा पुरावा दर्शवून mobile number बदल करून घेता येईल.

१२. उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र uncertified केल्यानंतर पुन्हा certify करून स्व प्रमाणपत्राची प्रिंट स्वतःकडे जतन करून ठेवता येईल.

उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना

दिनांक २ /०९/२०२१

१ ) पवित्र पोर्टल मार्फत यापूर्वी मुलाखतीशिवाय पदभरतीसाठीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. आता मुलाखतीसह पद भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

२ ) मुलाखतीसह पदभरतीमध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील जाहिरातीतील एकूण ३८१ पदे रिक्त आहेत. इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील पदांबाबत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील ३८१ रिक्त पदांसाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

3 ) मुलाखतीसह पद भरतीमध्ये इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १२ वी गटातील रिक्त पदांसाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

4 ) शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र दि ८/७/२०२१ नुसार SEBC प्रवर्गातील जागा EWS/GENERAL यापैकी योग्य त्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

5 ) मुलाखतीसह पद भरतीच्या जाहिरातीमध्ये SEBC या प्रवर्गासाठी जागा असणाऱ्या व्यवस्थापनापैकी ज्या व्यवस्थापनाच्या जाहिरातीमध्ये खुला (समांतर आरक्षणाशिवाय) प्रवर्गासाठी जागा उपलब्ध होत्या, त्या ८२ व्यवस्थापनांसाठी सर्वच उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम दिलेले आहेत. या ८२ व्यवस्थापनांतील SEBC प्रवर्गाचे पदे EWS/GENERAL या प्रवर्गामध्ये वर्ग होत असतील तरी उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम पुर्वीच खुल्या प्रवर्गासाठी जाहिरात असल्याने पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.

6)या ८२ व्यवस्थापनांचे स्वतंत्र प्राधान्यक्रम न घेता या ८२ व्यवस्थापनासह अन्य नव्याने प्राधान्यक्रम घेण्याची आवश्यकता नसणाऱ्या उर्वरीत व्यवस्थापनांच्या मुलाखतीसह पद भरतीसाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

7)अशा रीतीने एकूण ५६१ व्यवस्थापनांच्या २०६२ रिक्त पदासाठी आज दिनांक २/९/२०२१ रोजी मुलाखतीसह पद भरतीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

8)या व्यवस्थापनांना मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एका जागेकरीता १:१० या मर्यादेत ( समांतर आरक्षणासह व उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत ) उमेदवार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

9)मुलाखत व अध्यापन कौशल्य बाबतची कार्यवाही व्यवस्थापनांकडून दिनांक १३/०९/२०२१ ते दिनांक १४/१०/२०२१ या कालावधीत करण्यात येईल.

10)उमेदवाराने लॉगीन केल्यानंतर गुणवतेनुसार उमेदवार ज्या जास्तीत जास्त १० प्राधान्यक्रमावर मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी पात्र ठरले असेल त्या व्यवस्थापनांची यादी Reports- Interview Recommendation Status – View Recommended Institutes List या बटन वर क्लिक केल्यानंतर दिसेल व संस्थेच्या नावासमोरील शेवटच्या रकान्यातील VIEW वर क्लिक केल्यानंतर सबंधित व्यवस्थापनासाठी संपर्काचा तपशील दिसेल. त्यानुसार आपण पात्र ठरलेल्या संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी संपर्क साधावा.

11)ज्या उमेदवाराची गुणवतेनुसार मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी शिफारस झाली नाही, त्यांना Reports- Interview Recommendation Status – View Preferancewise Status या बटन वर क्लिक केल्यानंतर शिफारस न होण्याचे कारण दिसेल.

12)उमेदवारांच्या मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण ३० गुण असतील, उमेदवारांची अंतीम निवड या ३० गुणाच्या आधारे व्यवस्थापनाकडून होईल.

13)मुलाखतीसह पद भरतीकरीता अधिकच्या माहितीसाठी पोर्टल वर अपलोड केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे वाचन करावे.

14)मुलाखतीसह पदभरतीमध्ये SEBC प्रवर्गासाठी जागा असणाऱ्या व्यवस्थापनांपैकी ज्या व्यवस्थापनांकडे जाहिरातीमध्ये खुला(समांतर आरक्षणाशिवाय) प्रवर्गासाठी जागा नाहीत अशा १९६ व्यवस्थापनांसाठी सर्वच उमेदवाराकडून नव्याने स्वतंत्रपणे प्राधान्यक्रम घेण्यात येतील. उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीत प्राधान्यक्रम GENERATE करून LOCK करणे आवश्यक राहील.

15)या १९६ व्यवस्थापनांच्या ७६९ रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देण्यात येतील. या पूर्वी ज्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम LOCK केलेले आहेत त्यांना देखील प्राधान्यक्रम बदल /अपडेट करण्याची सुविधा दिली जाईल. जे उमेदवार प्राधान्यक्रम बदल करून LOCK करतील त्यांचे बदल केलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जातील. जे उमेदवार प्राधान्यक्रमामध्ये बदल करणार नाहीत त्यांचे पूर्वीचेच LOCK केलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जातील.

16)SEBC प्रवर्गातील जागा EWS/GENERAL या प्रवर्गामध्ये वर्ग होत आहेत. त्यामुळे १९६ व्यवस्थापनासाठी सर्वच उमेदवारांकडून नव्याने स्वतंत्रपणे प्राधान्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. परंतु अनेक उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्व प्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे माहितीमध्ये बदल करण्याची मागील २ वर्षापासून विनंती होत आहे. या परिस्थितीत बदलाची मागणी विचारात घेता अशा उमेदवारांना तसा योग्य बदल करण्याची सुविधा देण्यात येईल. याबाबतचा कालावधी पोर्टलवर कळविण्यात येईल.

17)उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम LOCK केल्यानंतर लगेचच या १९६ व्यवस्थापनांना मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एका जागेकरीता जास्तीत जास्त १:१० या मर्यादेत ( समांतर आरक्षणासह व उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत ) उमेदवार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

18)गुणवतेनुसार जास्तीत जास्त १० प्राधान्यक्रमावर मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी उमेदवाराची पोर्टल मार्फत त्या त्या व्यवस्थापनांकडे शिफारस होणार आहे.

19)नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून ज्या व्यवस्थापनांनी पवित्र पोर्टलवर जाहिरात दिलेली होती, परंतु या व्यवस्थापनांनी पोर्टल मार्फत पदभरती न करण्याबाबत विविध प्रशासकीय कारणे पदभरतीच्या प्रक्रियेपूर्वी आगाऊ कळविले असल्याने अशा १४ व्यवस्थापनांच्या ४२ पदांसाठी उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात आलेली नाही. अशा १४ व्यवस्थापनांच्या ४२ पदांसाठीची यादी माहितीसाठी पोर्टल वर देण्यात येत आहे.

20)निवड प्रक्रियेबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांशी संपर्क साधावा.

21)उमेदवारांना पवित्र पोर्टल च्या edupavitra@gmail.com वर संपर्क साधता येईल.

तांत्रिक कारणास्तव शिफारस /निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी तसेच इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र ,गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्या रिक्त जागांसाठी राउंड.

१. श्रीमती सोनम जोगदंड यांनी याचिका क्र ११२८५/२०१९ ,श्री यादव ठोंबरे यांनी याचिका क्र १११०८ /२०१९ मध्ये त्यांच्या अर्हतेचे विषय व आरक्षण विचारात घेऊन त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवाराची शिफारस/निवड झाल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. तसेच श्रीमती श्रुतिका सव्वालाखे यांनी त्यांची शिफारस/निवड न झाल्याने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका ७०५१/२०१९ दाखल केलेली आहे. उक्त दाखल याचिका तसेच अन्य याचिका प्रकरणी पुढील आवश्यक कार्यवाही करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे विविध उमेदवारांची प्राप्त निवेदने विचारात घेऊन पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची कार्यवाही खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

२. यापूर्वी पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पात्र उमेदवारांच्या यादीच्या वेळी संबंधित प्रवर्गाचे आरक्षण व उपलब्ध विषय यानुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी (TAIT) परीक्षेत गुण असताना देखील काही उमेदवारांच्या डेटा मधील तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांची नियुक्तीसाठी पोर्टल मार्फत शिफारस/निवड झालेली नाही. अशा उमेदवारांसाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे. या राउंड मध्ये गुणवत्तेनुसार उमेदवार त्या त्या वेळी शिफारस/निवडीसाठी पात्र ठरले असते, म्हणजेच विषय व आरक्षण विचारात घेता cutoff गुणांपेक्षा टेट परीक्षेत अधिक गुण असल्याने शिफारस/निवड होणे आवश्यक होते, अशा उमेदवारांचा विचार करण्यात आलेला आहे. यादीतील उमेदवारांनी कोविड-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी संपर्क साधावा.

३. पवित्र पोर्टल मार्फत मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या संस्थांतील इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी शिफारस पात्र उमेदवारांची दिनांक ७/२/२०२० रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर यादीतील उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी उमेदवारांची पात्रता पडताळणी करून पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत. विहित मुदतीनंतर कागदपत्र पडताळणी मध्ये अपात्र ठरलेले,कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर राहिलेले, नियुक्ती आदेश देऊनही विहित मुदतीत रुजू न झालेले उमेदवार अशा एकूण १९६ रिक्त जागांवर पवित्र पोर्टलमधील यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवार संबंधित व्यवस्थापनाच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे.

४. दिनांक ७/२/२०२० रोजी पवित्र पोर्टल मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यामुळे यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस/निवड करण्यासाठी शिल्लक आरक्षण, अपात्र,गैरहजर उमेदवार यांच्यामुळे उपलब्ध झालेले आरक्षण व उपलब्ध विषय विचारात घेण्यात आलेले आहेत .

५. इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्यासाठीचा राउंड घेतल्यानंतरही काही समांतर आरक्षण व विषय शिल्लक राहत असल्याने शिल्लक समांतर आरक्षण (माजी सैनिक व भूकंपग्रस्त वगळून) व उपलब्ध विषय विचारात घेऊन Converted Round घेण्यात आलेला आहे.

६. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि २३/१२/२०२० नुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारानी ईडब्लूएस प्रवर्गात केलेला ऐच्छिक बदल विचारात घेऊन शिफारस पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

७. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचिका क्रमांक २७१८/२०२० व अन्य दाखल याचिकांतील निर्णयाच्या अधीन राहून नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

८. मुलाखतीसह पदभरती बाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.

How to Download avitra Portal Merit List Download PDF? 

Those are Candidate Appear Pavitra Portal Exam 2021 who all Candidate Download MAHA TAIT Pavitra Portal Merit List PDF Which Some Steps have given us below

  • Step 1. Candidate visit to Pavitra Portal Official Website edustaff.maharashtra.gov.in
  • Step 2. Open the Home Page on Screen.
  • Step 3. Candidate Find Pavitra Portal Merit List 2021.
  • Step 4. Open to suitable Link given us.
  • Step 5. Candidate Fill Registration Number & date of Birth.
  • Step 6. Click on Submit Button.
  • Step 7. Open and  Show Pavitra Portal 2021 Merit List PDF.
  • Step 8. Candidate Check your Name in List.
Private Management – Recommended Candidate List
Work Flow For Change of Category From SEBC to EWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.