Solapur University PG Admission 2021

Solapur University PG Admission 2021


Solapur University PG Admission 2021: M.A./M.Sc. (PG) Entrance Examination Registration 2021-22 

Solapur University PG Admission 2021 : The candidates (graduated from any University recognized by the U.G.C.) desirous of seeking admission to the following courses should apply online to the Registrar, Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur from 27/07/2021 to 21/08/2021. Online Computer Based Entrance Examination fees of Rs.400/- should be remitted online as per the instructions on the website. The prospectus may be downloaded from the University website http://su.digitaluniversity.ac OR http://www.sus.ac.in (Admission & Eligibility) Candidates who wish to appear for more than one course should pay Rs.150/- for each additional course. The students from reserved category are eligible to avail freeships / scholarships offered by the Government of India and Government of Maharashtra as per the norms’ Candidate passed/ appeared for the final examination may apply.

Revised Date for PG Entrance Examination 2021-22 

Solapur University PG Admission 2021

Important Note :

1. The instruction manual for program of Online Exam and online practice/mock test is available on university
website- http://su.digitaluniversity.ac OR http://www.sus.ac.in (Admission & Eligibility)

2. Actual time of Online Computer Based Entrance Examination is 120 minutes. The first half an hour is reserved
for the students to familiarize with the Online Computer Based Entrance Examination and for mock test.

3. Exam Center allocation for the students is on first come first serve based.

4. No spot registrations for the Entrance Examination

Direct Link M.A./M.Sc. (PG) Entrance Examination Registration 2021-22 

Online Exam Link : Click Here 

Instructions

१) विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वेळेनुसार लॉगिन करावे. ज्यांची परीक्षा नाही अश्या परीक्षार्थींनी लॉगिन करु नये. वेळापत्रक पुढील लिंक वर उपलब्ध आहे- https://su.digitaluniversity.ac/Content.aspx?ID=1226
२) आपला पेपर कोणत्या तारखेला आणि स्लॉट मध्ये आहे हे विद्यापीठाच्या मुख्य वेबसाईट वर दिलेल्या अंतिम वेळापत्रकामध्ये तपासून घ्यावे. आपल्या डॅशबोर्ड मध्ये जर कोणत्याही विषयासमोर चुकीची तारीख किव्वा स्लॉट येत असेल तर त्वरित त्याची माहिती आम्हाला हेल्पलाईन सेंटर वर किव्वा pahsuexams@gmail.com ह्या वेबसाईट वर द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत फक्त विद्यापीठाच्या मुख्य वेबसाईट वर उपलब्ध अंतिम वेळापत्रकच ग्राह्य मानले जाईल.
३) कुणाला जर Invalid PRN असे दाखवत असेल, तर आपण जुलै महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेकरीता अपेक्षित आहात काय याची खात्री करून घ्यावी. अथवा onexam@sus.ac.in या ईमेल वर समस्या रीतसर आणि PRN क्रमांकासह मेल करा.
तांत्रिक अडचणीकरिता आपण हेल्पलाईन नंबर वर कॉल करू शकता.
८०१००९३८३१, ८०१००७६६५७, ८०१००८३७६०, ८०१००८५७५९विद्यापीठ संबंधित समस्यांबाबत खालील क्रमांकांवर कॉल करावा
८४२१९०५६२३, ८४२१२३८४६६, ८४२१६३८५५६, ८४२१०६८४३६, ८४२१५२८४३६, ८४२१४७८४५१

१) कॉल करताना आपला PRN नंबर तयार ठेवावा.

२) कॉल करण्यापूर्वी आपल्या समस्येबाबत पोर्टल वर काही सूचना आली आहे काय हे एकदा तपासून घ्या.
३) कॉल सतत व्यस्त येत असल्यास दुसऱ्या क्रमांकांवर कॉल करण्याचा प्रयत्न करा. तरीही संपर्क होऊ शकला नाही तर त्वरित आपली समस्या लिहून आम्हाला pahsuexams@gmail.com या इमेल वर मेल करा.
४) हेल्पलाईन ची वेळ सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ०५:३०.

विद्यापीठाची ऑनलाईन परीक्षा विद्यार्थ्यांनी कशी द्यायची? Solapur University Online Exam

MA / MSC (PG) ENTRANCE EXAMINATION REGISTRATION 2021-22

Revised Advertisment 2021-22 Click Here

Important Dates 2021-22 Click Here

Revised Admission Schedule 2021-22 Click Here

Advertisment 2021-22 Click Here

Admission Schedule 2021-22 Click Here

Eligibility 2021-22 Click Here

Prospectus SUS 2021-22 Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *