SSC सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वि ) परीक्षेची आवेदनपत्र सादर करणेसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत


Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004

HSSC

 

विषय – SSC सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वि ) परीक्षेची आवेदनपत्र सादर करणेसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत

 

शुल्क प्रकार   माध्यमिक शाळा  नियमित विद्याथ्यरची आवेदनपात्र सरळ डाटाबेसे वरून ऑनलाइन पद्धतीने भरावयाच्या तारखा  उच्च माध्यमिक शाळा  विद्याथी पुनर्परीक्षाथी, यापूर्वी नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्याथी (Private Repeater) श्रेणी सुधार व तुरळ्क विषय येऊन परीक्षा प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्तीच्या भरावयाच्या तारखा    माध्यमिक शाळा चलन डाउनलोड करून चलन बँकेत शुल्क भरावयाच्या तारखा 
नियमित शुल्क  दि. १२.०१.२०२१

ते 

दि.२५.०१.२०२१

दि. १२.०१.२०२१

ते 

दि.२५.०१.२०२१

दि. १२.०१.२०२१

ते 

दि.०१.०२.२०२१

सर्व  माध्यमिक शाळा  विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरल्याच्या चालनसह जमा करावयाची तारीख दि. ०४.०२.२०२१ 

Online PDF :https://mahahsc.in/notification/ssc2.pdf

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *